Paslaugos

Psichologinė pagalba ir psichologinė terapija.

Diagnozė, jos išaiškinimas, gydymo eigos ir prognozių aptarimas. Terapinio plano numatymas ir aptarimas.

Medikamentinis gydymas. Psichoterapinio ir medikamentinio gydymo suderinimas.

Psichoedukacija.  Psichosocialinės adaptacijos konsultacijos. Konsultacijos gyvenimo, veiklos ir psichinės sveikatos klausimais.